Biedrība - Mazmoto Racing Team
 Latviski In English

1.05.2015 nolikums sacensībām Biķerniekos (nelielas izmaiņas dienaskārtībā)


Sagatavots:                                                                                                             Apstiprināts:

 

LaMSF Motošosejas vadītājs  T.Meļķis                CSDD Valdes priekšsēdētājs   A. Lukstiņš     

 

 

                                                                                                               

ZELTA MOPĒDA UN SKŪTERU ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS MOTOŠOSEJĀ

 2015

 

SACENSĪBU NOLIKUMS

 

 

1.SACENSĪBU PAMATS

   1. Šo sacensību galvenais mērķis ir saglabāt un attīstīt vēsturisko „Zelta mopēda”un sacīkšu retromotociklu  kustību un tehnisko jaunradi. Iesaistīt motosportā  iesācējus, ka arī  pilnveidot braukšanas prasmes, kas vajadzīgas ikdienas satiksmē, galvenokārt skolēniem, jauniešiem un bērniem.

 

2.SACENSĪBU ORGANIZATORS

   CSDD VAS, Miera iela 25, Rīga, LV-1001,

Tālr. 26177174, e-pasts  info@bksb.lv

 

 

3.SACENSĪBU DIENASKARTĪBA UN NORISES VIETA.

2015.gada 1.maijs., Eizenšteina iela 2, Biķernieku kompleksās sporta bāzes kartinga trase.

 

8.00

10.00

reģistrācija& tehniskā kontrole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00

10.20.

ZM stand 1a+2a

 

tren+kval

 

 

 

 

 

 

 

 

10.25.

10.40.

ZM sporta

 

tren+kval

 

 

 

 

 

 

 

 

10.45.

11.05.

scooter standart

 

tren+kval

 

 

 

 

 

 

 

 

11.10.

11.25.

scooter sport + racing

 

tren+kval

 

 

 

 

 

 

 

 

11.30.

11.45

retroklase

 

 

tren+kval

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00

12.20.

Sacensību atklāšana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.30.

12.50.

ZM stand 1a+2a

 

 

sac

15 apļi

 

 

 

 

 

 

 

13.00

13.20.

ZM sporta

1

sac

15 apļi

 

 

 

 

 

 

 

13.30.

13.50.

scooter standart

1

sac

15 apļi

 

 

 

 

 

 

 

14.00.

14.20.

scooter sport+racing

1

sac

15 apļi

 

 

 

 

 

 

 

14.30.

14.50.

retroklase

 

1

sac

20 apļi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00.

15.20.

ZM stand 1a+2a

2

sac

15 apļi

 

 

 

 

 

 

 

15.30.

15.50.

ZM sporta

2

sac

15 apļi

 

 

 

 

 

 

 

16.00.

16.20.

scooter standart

2

sac

15 apļi

 

 

 

 

 

 

 

16.30.

16.50.

scooter sport + racing

 

2

sac

15 apļi

 

 

 

 

 

 

 

17.15

 

Apbalvošana

 

 

 

 

*Atkarībā no dalībnieku skaita, organizators patur tiesības apvienot klases.

 

4. DALĪBNIEKI,  KLASES un EKIPĒJUMS

       4.1. Dalībnieki:

       4.1.1. Līdz 12 gadu vecumam obligāta vecāku vai pilnvarotas personas klātbūtne sacensību laikā.   

       4.1.2 Sacensības notiek satiksmei slēgtā teritorijā, līdz ar ko vadītāja apliecības un tehnikas civiltiesiskā apdrošināšana nav nepieciešama.

       4.1.3.Par dalībnieka nokļūšanu starta vietā atbilstoši ceļu satiksmes noteikumu prasībām organizatori neatbild.

     4.2.Klases (specifikācija atbilstoši LaMSF Tehniskajiem noteikumiem):

  • Standarta vienātruma mopēdi līdz 45 ccm
  • Standarta divātrumu mopēdi  līdz 50ccm
  • Sporta mopēdi līdz 50 ccm
  • Standarta skuteri līdz 50 ccm
  • Sporta skuteri līdz 70 ccm
  • Sacīkšu skuteri līdz 70 ccm
  • Ielas retromotocikli
  • Sacīksu retromotocikli

 

        4.3. Ekipējums:

        4.3.1.Visas mopēdu un skuteru klasēs dalībniekam jābūt apģērbtam blīva auduma garajās biksēs un kreklā ar garajām piedurknēm. Obligāta moto ķivere un ādas cimdi.

        4.3.2. Apaviem jānosedz potīti un jābūt ar cietu zoli,

        4.3.3. Ķiverei jābūt slēgtā tipa - ar stikliņu, ja tiek izmantota atvērtā tipa ķivere – obligātas motobrilles.

        4.3.4. Obligāti arī ceļu un elkoņu aizsargi.

        4.3.5. Ieteicams ādas apģērbs.

        4.3.6. Sīkāks ekipējuma apraksts (skat. LaMSF Nolikumus).

 

5.ADMINSTRATĪVĀ KOMISIJA

      5.1. Reģistrējoties, sportistiem jāuzrāda derīga LaMSF vai citas valsts Motosporta federācijas (FMN) izsniegta jebkura motosporta veida licence.

           5.2. Dalības maksa katram posma dalībniekam mopēdu un skūteru klasēs 15 EUR (ieskaitot PVN)

           5.2.1. Dalības maksa katram posma dalībniekam retromotociklu klasēs 20 EUR (ieskaitot PVN)

           5.2.2.Startējot vairākās klasēs, dalības maksa jāmaksā par katru klasi atsevišķi.

 

    6. TEHNISKIE NOTEIKUMI

      6.1. Dalībniekiem jānodrošina mopēdu tehnisko stāvokli braucēju un skatītāju drošību visā treniņu un sacensību laikā.

6.2. Katras klases detalizēti Tehniskie noteikumi aprakstīti LaMSF Nolikumos 2015.gada sezonai www.lamsf.lv

6.7.Lēmumu par mopēdu vai retromotociklu kurš neatbilst šiem tehniskajiem noteikumiem, bet atbilst sacensību formātam(skat.p.1), kopīgi  pieņem sacensību Direktors un Tehniskais komisārs.

 

 

     6.5. Starta numuri.

     Katram mopēdam, skuterim un retromotociklam priekšā un abos sānos jābūt  labi saskatāmam starta numuram.

      6.5.1.Dalībnieks bez st.numura, vai ar slikti saskatāmu numuru sacensībām netiek pielaists. Galīgo starta numuru atbilstību nosaka Tehniskā komisija.

     6.5.2.Dalībnieks, kurš piesakās sacensībām to rīkošanas dienā, saņem starta numuru, kuru uz šīm sacensībām piešķir sacensību sekretariāts.

      6.5.3. Visiem dalībniekiem ir obligātas sacīkšu organizatora izdotās uzlīmes.

     

7.SACENSĪBU NOTEIKUMI

     7.1. Pirms katra brauciena tiek dots viens iepazīšanas aplis.

     7.2. Starta kārtību nosaka pēc kvalifikācijas brauciena.

     7.3. Otrā brauciena starta kārtība līdzīga.

     7.4. Visās mopēdu un skuteru klasēs notiek divi braucieni.

     7.5. Minimālais sacensību brauciena garums ir 10 apļi.

     7.6. Brauciena laikā tehniku mainīt nedrīkst.

 

8.  SACENSĪBU DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

    8.1. Sacensību vietā dalībnieki izvietojas sacensību organizatora noradītajā teritorijā.

    8.2. Dalībnieku novietnē aizliegts braukt ar mototehniku bez ķiveres.

    8.3. Izmēģinājuma braucienus  var veikt tikai sacensību organizatora norādītā ceļa posmā.

    8.4. Pirmsstarta zonā aizliegts strauja bremzēšana un paātrināšanās.

    8.5. Šo noteikumu pārkāpēji tiek nekavējoši izslēgti no sacensībām.              

    8.6. Aizliegts smēķēt un rīkoties ar atklātu uguni.

    8.7. Ieteicams ugunsdzēšamais aparāts katras komandas apmešanās vietā.

    8.8. Aizliegts piegružot teritoriju.

    8.9. Par drošības un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu un neievērošanās sekām atbild paši sacensību dalībnieki.

    8.10.Šo noteikumu pārkāpēji saņem galvenā tiesneša aizrādījumu, atkārtota pārkāpuma gadījumā tiek izslēgti no sacensībām. 

 

9. UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA

    9.1.Posmā uzvar dalībnieks, kam lielākā abu braucienu punktu summa

    9.2. Kopvērtējumā tiek ieskatīti dalībnieki ar LaMSF vai citas valsts motosporta federācijas licencēm.

    9.3 Katrā klasē, katrā sacensību braucienā par iegūto vietu, dalībnieks saņem punktus saskaņā ar tabulu (skat. LaMSF Zelta Mopēda nolikumu):

Vieta

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Punkti

25

22

20

18

16

15

14

13

12

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieta

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

punkti

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

    9.5.. Vienāda punktu skaita gadījumā prioritāte ir dalībniekam ar augstāko vietu pēdējā braucienā

    9.6. Rezultātus nosaka pēc finiša līnijas šķērsošanas secības, ja sportists finišējis kontrollaikā (ja tāds norādīts pirms starta) un ir nobraucis ne mazāk par 50% no līdera veiktās distances.

 

10. APBALVOŠANA

    10.1. Ar kausiem un diplomiem tiek apbalvoti katras klases pirmo trīs vietu ieguvēji.

    10.4. Iespējamas atbalstītāju balvas dažādās nominācijās.

 

11. PROTESTI

    11.1.Protestam jābūt iesniegtam rakstiskā veidā, norādot pārkāptos Nolikuma vai Noteikumu punktus, ne vēlāk kā 20 min. pēc pēdējā dalībnieka finiša, pievienojot  30 EUR.

    11.2.Ja protests netiek apmierināts, nauda paliek Motošosejas komisijas rīcībā.

    11.3.Ja protests saistīts ar dalībnieka mopēda izjaukšanu, protestam papildus jāpievieno 30 EUR. Izjaukšanas darbus veic dalībnieks (viņa mehāniķis), par kura mopēdu iesniegts protests.

    11.4.Ja protests, kas saistīts ar mopēda izjaukšanu netiek apmierināts, papildus nauda (30 EUR) paliek braucējam pret kura mopēdu tika iesniegts protests.

    11.5. Ja braucējs atsakās no mopēda izjaukšanas, viņa rezultāts sacensību posmā tiek anulēts.

 

12.PAPILDUS NOTEIKUMI

    12.1. Visus ar piedalīšanos sacensībās saistītos izdevumus sedz komandējošā organizācija vai sportists. Organizators ar naktsmītnēm neapgādā.

    12.2. Sacensību vietā reklāma var tikt izvietota tikai ar organizatora atļauju.

    

Komentāri (0)  |  2015-04-20 23:53  |  Skatīts: 2026x         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ