Biedrība - Mazmoto Racing Team
 Latviski In English

Nolikums 10.05.2015 2.posmam Mazmoto šosejai 333 trasē


Sagatavots:                                                                                                            

LaMSF Motošosejas vadītājs  T.Meļķis                                                                                       

ZELTA MOPĒDA UN SKŪTERU ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS MOTOŠOSEJĀ

 2015

SACENSĪBU NOLIKUMS

 

1.SACENSĪBU PAMATS

   1. Šo sacensību galvenais mērķis ir saglabāt un attīstīt vēsturisko „Zelta mopēda”un sacīkšu retromotociklu  kustību un tehnisko jaunradi. Iesaistīt motosportā  iesācējus, ka arī  pilnveidot braukšanas prasmes, kas vajadzīgas ikdienas satiksmē, galvenokārt skolēniem, jauniešiem un bērniem.

 2.SACENSĪBU ORGANIZATORS

         Biedrība "Mazmoto Racing Team"

Reģ.nr.: 50008196671

Adrese: Gobas 36-7, LV-1016, Rīga

Konta Nr.: LV27HABA0551033560561

Swedbank HABALV22

Kaspars Brigzne: +371 2991 3613

Sacensību apdrošināšana “Motoaplis”

3.SACENSĪBU DIENASKARTĪBA UN NORISES VIETA.

2015.gada 10.maijs.,sporta komplekss 333, "Sila Priedes", Ropažu nov., LV-2133
Tel. / Fax.: (+371) 67113330
Mob.tel.: (+371) 29555333 - trase

08:00

09:50

Reģistrācija & tehniskā kontrole

 

 

Apļi

 

10:00

10:15

ZM 1A + 2A

Training / Qualification

 

10:20

10:35

ZM 50 Sport

 

 

10:40

10:55

SCOOTERS Standart 50

Training / Qualification

 

11:00

11:15

SCOOTERS Sport 70 + Racing 70

Training / Qualification

 

11:20

11:35

RETRO 350 + 500

Training / Qualification

 

11:40

11:55

Kluba sacīkste Motocikli <600

Training / Qualification

 

12:00

12:15

Kluba sacīkste Motocikli >600

Training / Qualification

 

12:20

12:30

Dalībnieku sapulce / Racers meeting

 

 

12:45

13:05

ZM 1A (ST45)

1st race

10

13:15

13:35

ZM 2A (ST50)

1st race

10

13:45

14:05

ZM 50 Sport

1st race

10

14:15

14:35

SCOOTERS Standart 50

1st race

12

14:45

15:05

SCOOTERS Sport 70 + Racing 70

1st race

1+12

15:15

15:35

RETRO 350 + 500

Race

1+15

15:45

16:05

Kluba sacīkste MOTOCIKLI  <600

Race

1+15

16:15

16:35

Kluba sacīkste MOTOCIKLI  >600

Race

1+15

16:45

17:05

ZM 1A (ST45)

2nd race

10

17:15

17:35

ZM 2A (ST45)

2nd race

10

17:45

18:05

ZM 50 Sport

2nd race

10

18:15

18:35

SCOOTERS Standart 50

2nd race

12

18:45

19:05

SCOOTERS Sport 70 + Racing 70

2nd race

1+12

19:30

 

Apbalvošana / Awards

 

 

Nepieciešamības gadījumā organizators patur tiesības izmainīt braucienu secību un apvienot klases. 

Uzmanību! (s/k 333 prasība)

Aizliegts novietot jebkādu sporta tehniku uz trases seguma, kas nav noklāts ar paklāju, PVC materiālu vai citu segumu, kas aizsargā segumu no naftas vai jebkādiem ķīmiskiem produktiem.

Sods par šī noteikuma neievērošanu  300 EUR.

4. DALĪBNIEKI,  KLASES un EKIPĒJUMS

       4.1. Dalībnieki:

       4.1.1. Līdz 12 gadu vecumam obligāta vecāku vai pilnvarotas personas klātbūtne sacensību laikā.   

       4.1.2 Sacensības notiek satiksmei slēgtā teritorijā, līdz ar ko vadītāja apliecības un tehnikas civiltiesiskā apdrošināšana nav nepieciešama.

       4.1.3.Par dalībnieka nokļūšanu starta vietā atbilstoši ceļu satiksmes noteikumu prasībām organizatori neatbild.

     4.2.Klases (specifikācija atbilstoši LaMSF Tehniskajiem noteikumiem):

        4.3. Ekipējums:

        4.3.1.Visas mopēdu un skuteru klasēs dalībniekam jābūt apģērbtam blīva auduma garajās biksēs un kreklā ar garajām piedurknēm. Obligāta moto ķivere un ādas cimdi.

        4.3.2. Apaviem jānosedz potīti un jābūt ar cietu zoli,

        4.3.3. Ķiverei jābūt slēgtā tipa - ar stikliņu, ja tiek izmantota atvērtā tipa ķivere – obligātas motobrilles.

        4.3.4. Obligāti arī ceļu un elkoņu aizsargi.

        4.3.5. Ieteicams ādas apģērbs.

        4.3.6. Sīkāks ekipējuma apraksts (skat. LaMSF Nolikumus).

5.ADMINSTRATĪVĀ KOMISIJA

      5.1. Reģistrējoties, sportistiem jāuzrāda derīga LaMSF vai citas valsts Motosporta federācijas (FMN) izsniegta jebkura motosporta veida licence. Mazmoto kluba braucienam – obligāta apdrošināšana, kas derīga motosportam. 

           5.2. Dalības maksa katram posma dalībniekam mopēdu un skūteru klasēs 20 EUR

           5.2.1. Dalības maksa katram posma dalībniekam retromotociklu klasēs 25 EUR

           5.2.2. Dalības maksa Mazmoto kluba braucienā modernajiem motocikliem līdz 600 un virs 600 ccm 30 EUR

           5.2.2. Startējot vairākās klasēs, dalības maksa jāmaksā par katru klasi atsevišķi.

    6. TEHNISKIE NOTEIKUMI

      6.1. Dalībniekiem jānodrošina mopēdu, skūteru un motociklu drošu tehnisko stāvokli, braucēju un skatītāju drošību visā treniņu un sacensību laikā.

6.2. Katras klases detalizēti Tehniskie noteikumi aprakstīti LaMSF Nolikumos 2015.gada sezonai www.lamsf.lv

6.7.Lēmumu par mopēdu vai retromotociklu kurš neatbilst šiem tehniskajiem noteikumiem, bet atbilst sacensību formātam(skat.p.1), kopīgi  pieņem sacensību Direktors un Tehniskais komisārs. 

     6.5. Starta numuri.

     Katram mopēdam, skuterim un motociklam priekšā un abos sānos jābūt  labi saskatāmam starta numuram.

      6.5.1.Dalībnieks bez st.numura, vai ar slikti saskatāmu numuru sacensībām netiek pielaists. Galīgo starta numuru atbilstību nosaka Tehniskā komisija.

     6.5.2.Dalībnieks, kurš piesakās sacensībām to rīkošanas dienā, saņem starta numuru, kuru uz šīm sacensībām piešķir sacensību sekretariāts.

      6.5.3. Visiem dalībniekiem ir obligātas sacīkšu organizatora izdotās uzlīmes.     

7.SACENSĪBU NOTEIKUMI

     7.1. . Starta kārtību nosaka pēc kvalifikācijas brauciena.

     7.2 . Otrā brauciena starta kārtība līdzīga

     7.3. Visās mopēdu un skuteru klasēs notiek divi braucieni

     7.4. Minimālais sacensību brauciena garums ir 10 apļi.

     7.5. Brauciena laikā tehniku mainīt nedrīkst.

8.  SACENSĪBU DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

    8.1. Sacensību vietā dalībnieki izvietojas sacensību organizatora noradītajā teritorijā.

    8.2. Dalībnieku novietnē aizliegts braukt ar mototehniku bez ķiveres.

    8.3. Izmēģinājuma braucienus  var veikt tikai sacensību organizatora norādītā ceļa posmā.

    8.4. Pirmsstarta zonā aizliegts strauja bremzēšana un paātrināšanās.

    8.5. Šo noteikumu pārkāpēji tiek nekavējoši izslēgti no sacensībām.              

    8.6. Aizliegts smēķēt un rīkoties ar atklātu uguni.

    8.7. Ieteicams ugunsdzēšamais aparāts katras komandas apmešanās vietā.

    8.8. Aizliegts piegružot teritoriju.

    8.9. Par drošības un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu un neievērošanās sekām atbild paši sacensību dalībnieki.

    8.10.Šo noteikumu pārkāpēji saņem galvenā tiesneša aizrādījumu, atkārtota pārkāpuma gadījumā tiek izslēgti no sacensībām. 

9. UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA

    9.1.Posmā uzvar dalībnieks, kam lielākā abu braucienu punktu summa

    9.2. Kopvērtējumā tiek ieskatīti dalībnieki ar LaMSF vai citas valsts motosporta federācijas licencēm.

    9.3 Katrā klasē, katrā sacensību braucienā par iegūto vietu, dalībnieks saņem punktus saskaņā ar tabulu (skat. LaMSF Zelta Mopēda nolikumu):

Vieta

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Punkti

25

22

20

18

16

15

14

13

12

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieta

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

punkti

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

    9.5.. Vienāda punktu skaita gadījumā prioritāte ir dalībniekam ar augstāko vietu pēdējā braucienā

    9.6. Rezultātus nosaka pēc finiša līnijas šķērsošanas secības, ja sportists finišējis kontrollaikā (ja tāds norādīts pirms starta) un ir nobraucis ne mazāk par 50% no līdera veiktās distances.

10. APBALVOŠANA

    10.1. Ar kausiem un diplomiem tiek apbalvoti katras klases pirmo trīs vietu ieguvēji.

    10.4. Iespējamas atbalstītāju balvas dažādās nominācijās.

11. PROTESTI

    11.1.Protestam jābūt iesniegtam rakstiskā veidā, norādot pārkāptos Nolikuma vai Noteikumu punktus, ne vēlāk kā 20 min. pēc pēdējā dalībnieka finiša, pievienojot  30 EUR.

    11.2.Ja protests netiek apmierināts, nauda paliek Motošosejas komisijas rīcībā.

    11.3.Ja protests saistīts ar dalībnieka mopēda izjaukšanu, protestam papildus jāpievieno 30 EUR. Izjaukšanas darbus veic dalībnieks (viņa mehāniķis), par kura mopēdu iesniegts protests.

    11.4.Ja protests, kas saistīts ar mopēda izjaukšanu netiek apmierināts, papildus nauda (30 EUR) paliek braucējam pret kura mopēdu tika iesniegts protests.

    11.5. Ja braucējs atsakās no mopēda izjaukšanas, viņa rezultāts sacensību posmā tiek anulēts.

12.PAPILDUS NOTEIKUMI

    12.1. Visus ar piedalīšanos sacensībās saistītos izdevumus sedz komandējošā organizācija vai sportists. Organizators ar naktsmītnēm neapgādā.

    12.2. Sacensību vietā reklāma var tikt izvietota tikai ar organizatora atļauju.

Komentāri (0)  |  2015-05-07 20:50  |  Skatīts: 1050x         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ